Martin Cleenwerck

10-11-1939  Loppem

Op rust maar rust zelden

Meer vrienden (contacten) in het gewone leven dan op facebook